Кроз 10 прича Јалом описује специфичне, али репрезентативне случајеве са којима се срео у својој психотерапеутској пракси као и јединствене начине приступа у сваком од њих.