Правописни приручник у којем се на забаван начин ученицима објашњавају језичка правила попут јотовања, скраћеница, великог и малог слова и слично.