Јунаци романа „Крф“ као туристи одлазе на одмор, али историјска оптерећеност њихове дестинације неминовно се уплиће у њихову причу. У роману се преплићу лично, породично и колективно, национално, интимно и историјско.